ЈНМВР на инвестиционом одржавању објеката – радова на санацији купатила

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

за подношење понуда у поступку Јавна набавкa радова мале вредности на инвестиционом одржавању објеката – радова на санацији купатила, ЈНМВР број 01/2016.

Прилог:

  1. Позив
  2. Конкурсна документација
  3. 02.08.2016.год. – Појашњење конкурсне документације бр. 3101
  4. 03.08.2016.год. – Појашњење конкурсне документације бр. 3118
  5. 05.08.2016.год. – Обавештење о продужењу рока
  6. 05.08.2016.год. – Измена конкурсне документације бр. 3198

Одлука о додели уговора, бр. 3442 од 19.08.2016.године

01.09.2016.год. – Обавештење о закљученом уговору за јавну набавке мале вредности радова – Радови на инвестиционом одржавању – Радови на санацији купатила

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here