Аутори Објаве од Admin

Admin

150 ОБЈАВЕ 0 Коментара

Основне информације

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ЈАГОДИНА - ДОКУМЕНТА ПРАВИЛНИЦИ: Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки Геронтолошог центра Јагодина

Исхрана корисника обухвата припрему и дистрибуцију хране до корисника. Припрема хране одвија се уз поштовање принципа правилне исхране за старије са, по потреби, прилагођеном дијететском...

У Геронтолошком центру Јагодина обавља се делатност примарне здравствене заштите, која је свеобухватна и доступна свим корисницима. Здравствена заштита обавља се на сва три...

У оквиру Службе правних послова и управљања људским ресурсима ради правник који, у циљу задовољења потреба корисника, корисницима на смештају, пружа услуге интервенције и...

Активности на културно-забавном ангажовању корисника У Геронтолошком центру Јагодина се доста пажње придаје потребама корисника да имају квалитетно и континуирано испуњено слободно време. Ативности које...