Нова ЈНУ – Услуге одржавања софтвера – Slusisa

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

OБЈАВЉУЈЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке услуга, преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, по одлуци наручиоца бр. 2.5/2017-1013 од 07.03.2017. године.

По партијама:

1. Услуге одржавања софтвера – Slusisa;

Документација:

  1. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
  2. Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора:

1. Одлука о додели уговора, Партија 1 – Услуге одржавања софтвера – Slusis, бр. 1268.

Обавештење о закљученом уговору:

  1. Обавештење о закљученом уговору за – Услуге одржавања рачунара, Партија 1. – Услуге одржавања софтвера – Slusisa

 

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here