ЈНМВУ – Одржавање опреме за домаћинство и угоститељство, по партијама

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке мале вредности услуга – ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО, ПО ПАРТИЈАМА, ред. бр. ЈНМВУ – 2.4/2017 дел. бр. 894 од 01.03.2017.године –  за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки дана 10. 03. 2017. године.

  1. Позив
  2. Конкурсна документација

Ново 27.03.2017.год. – Одлуке о обустави поступка и додеели уговора:

1. Одлука о обустави поступка – партија 1 – Услуге прегледа, контроле и одржавања електричне опреме, бр. 1400;
2. Одлука о додели уговора, партија 2 – Услуге прегледа, контроле и одржавања расхладне опреме, бр. 1401;
3. Одлука о додели уговора, партија 3 – Услуге прегледа, контроле и одржавања кухињских и котловских гасних уређаја и УГИ, бр. 1402;
4. Одлука о додели уговора, партија 4 – Услуге прегледа, контроле и одржавања котловског постројења, бр. 1403.

Oдлуке о измени уговора:

  1. Одлука о измени уговора, партија 2 – Услуге прегледа, контроле и одржавања расхладне опреме;
  2. Одлука о измени уговора, партија 3 – Услуге прегледа, контроле и одржавања кухињских и котловских гасних уређаја и УГИ;
  3. Одлука о измени уговора, партија 4 – Услуге прегледа, контроле и одржавања котловског постројења.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here