Насловна ЈНМВУ – Одржавање опреме за домаћинство и угоститељство, по партијама – за 2019.год. 19 02Odluka o dodeli ugovora, partija 2 - Usluge pregleda, kontrole i održavanja rashladne opreme, br. 2252

19 02Odluka o dodeli ugovora, partija 2 – Usluge pregleda, kontrole i održavanja rashladne opreme, br. 2252

Најпопуларније вести