Насловна ЈНМВУ – Одржавање опреме за домаћинство и угоститељство, по партијама – за 2019.год. 19 01Odluka o dodeli ugovora, partija 1 - Usluge pregleda, kontrole i održavanja električne opreme, br. 2251

19 01Odluka o dodeli ugovora, partija 1 – Usluge pregleda, kontrole i održavanja električne opreme, br. 2251

Најпопуларније вести