ЈНМВУ – Одржавање опреме за домаћинство и угоститељство, партија 1

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке мале вредности услуга – ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО, ПАРТИЈА 1 – Услуге прегледа, контроле и одржавања електричне опреме, ред. бр. ЈНМВУ – 2.6/2017 дел. бр. 2397 од 23.05.2017.године –  за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки дана 25.05. 2017. године.

  1. Позив
  2. Конкурсна документација

Одлуке о додели уговора:

  1. Одлука о додели уговора за ЈНМВУ, одржавање опреме за домаћинство и угоститељство, Партија 1. – услуге прегледа, контроле и одржавања електричне опреме

Oдлуке о измени уговора:

  1. Одлука о измени уговора за ЈНМВУ, одржавање опреме за домаћинство и угоститељство, Партија 1. – услуге прегледа, контроле и одржавања електричне опреме

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here