JНМВД – Путнички аутомобил

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке мале вредности добара, ред. бр. ЈНМВ – 23/16, дел. бр. 5034 од 18.11.2016.године – Путнички аутомобил

  1. Позив
  2. Конкурсна документација

Одлука о додели уговора:

Одлука о додели уговора за ЈНМВД – Путнички аутомобил, бр. одлуке 5298

Обавештење о закљученом уговору:

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности добара, ред. бр. ЈНМВ – 23/16 – Путнички аутомобил

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here