ЈНМВД – Медицинске опреме, по партијама

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке мале вредности добара, ред. бр. ЈНМВ – 21/16, дел. бр. 5033 од 18.11.2016.године – Медицинска опрема по партијама, партија 1 – Аутоклав, партија 2 – ЕКГ апарат

  1. Позив
  2. Конкурсна документација
  3. 23.11.2016.god. – Појашњење конкурсне документације бр. 5122 од 23.11.2016. године , за партију 1. Аутоклав
  4. 23.11.2016.god. – Појашњење конкурсне документације бр. 5121 од 23.11.2016. године , за партију 2. ЕКГ апарат;

Oдлуке о додели уговора:

  1. Одлука о додели уговора, партија 1 – Аутоклав, бр. одлуке 5308
    НОВО: Одлука о измени уговора у партији 1 – Аутоклав
  2. Одлука о додели уговора, партија 2 – ЕКГ апарат, бр. одлуке 5307

Oбавештења о закљученим уговорима:

  1. Обавештење о закљученом уговору, партија 1. – Аутоклав
  2. Обавештење о закљученом уговору, партија 2. – ЕКГ апарат

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here