ЈНМВД – Лекови и медицински потрошни материјал

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке мале вредности добара – ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, ПО ПАРТИЈАМА, ред. бр. ЈНМВД – 1.3./2017 дел. бр. 16 од 11.01.2017.године –  за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки дана 13. 01. 2017. године.

 1. Позив
 2. Конкурсна документација
 3. Ново 18.01.2017.год. – Појашњење конкурсне документације за партију 3. – медицински (санитетски) потрошни материјал, бр. 150
 4. Ново 18.01.2017.год. – Појашњење конкурсне документације за партију 2. -​ галенски препарати, бр. 149
 5. Ново 18.01.2017.год. – Одлука о продужењу рока за партију 2 – галенски препарати
 6. Ново 18.01.2017.год. – Измена конкурсне документације за партију 2 – галенски препарати, бр. 159
 7. Ново 20.01.2017.год.Појашњење конкурсне документације за партију 4. – Пелене, бр. 193

Одлуке о додели уговора:

 1. Одлука о додели уговора, Партија 1 – Лекови, бр. 275
 2. Одлука о додели уговора, Партија 3 – Медицински (санитетски) потрошни материјал, бр. 276
 3. Одлука о додели уговора, Партија 4 – Пелене, бр. 277
 4. Одлукa о додели уговора, за партију 2 – Галенски препарати, бр. 369, 30.01.2017.г.

Обавештења о закљученим уговорима:

 1. Обавештење о закљученом уговору – Партија 1 – Лекови
 2. Обавештење о закљученом уговору – Партија 3 – Медицински (санитетски) потрошни материјал
 3. Обавештење о закљученом уговору – Партија 4 – Пелене
 4. Обавештење о закљученом уговору – Партија 2 – Галенски препарати, 13.02.2017.г.

 

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here