ЈНМВД – ГОРИВА И УЉА, ПАРТИЈА 2 – УЉА И МАЗИВА

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА- ГОРИВА  И  УЉА, ПАРТИЈА 2 – УЉА  И  МАЗИВА, редни број јавне набавке 1.9/2018, дел. број 3819 од 10.09.2018. године и позиву објављеном на Порталу јавних набавки дана  12.09.2018.  године.

  1. Позив
  2. Конкурсна документација

Одлуке о додели уговора:

Одлука о додели уговора – уља и мазива

Обавештења о закљученим уговорима:

Обавештење о закљученом уговору

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here