ЈНМВД – Болнички кревети

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке мале вредности добара –БОЛНИЧКИ КРЕВЕТИ, ред. бр. ЈНМВУ- 1.10/2019, по одлуци наручиоца бр. 4387  од 11.10.2019. године, и позиву објављеном на Порталу јавних набавки дана  14.10.2019. године.

  1. Позив
  2. Конкурсна документација

Одлуке о додели уговора:

  1. Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности добара – болнички кревети, бр. 4629 од 25.10.2019. године

Обавештења о закљученим уговорима:

  1. Обавештење о закљученом уговору

 

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here