ЈНМВД ​- Постељина и душеци

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке мале вредности добара – ПОСТЕЉИНА И ДУШЕЦИ, ПО ПАРТИЈАМА, ред. бр. ЈНМВД – 1.5/2017 дел. бр. 883 од 28.02.2017.године –  за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки дана 03. 03. 2017. године.

  1. Позив
  2. Конкурсна документација

Одлуке о додели уговора:

1. Одлука о додели уговора, партија 1 – постељина, бр. 1234;
2. Одлука о додели уговора, партија 2 – душеци, бр. 1235.

Обавештења о закљученим уговорима:

  1. Обавештење о закљученом уговору за – Партију 1. – Постељина
  2. Обавештење о закљученом уговору за – Партију 2. – Душеци

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here