ЈНМВД ​- Постељина и душеци – за 2019. год.

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке мале вредности добара – ПОСТЕЉИНА И ДУШЕЦИ, ПО ПАРТИЈАМА, ред. бр. ЈНМВД – по одлуци наручиоца 1.6/2019 од 08.07.2019.године, заведеној под дел. бр. 2867 од 09.07.2019.године –  за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки дана 16.07.2019. године.

  1. Позив
  2. Конкурсна документација

Одлуке о додели уговора:

  1. Одлука о додели уговора, партија 1 – постељина, бр. 3325 од 02.08.2019;
  2. Одлука о додели уговора, партија 2 – душеци, бр. 3263 од 30.07.2019. године.

Обавештења о закљученим уговорима:

  1. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 – постељина
  2. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 – душеци

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here