ЈНМВД ​- Постељина и душеци

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке мале вредности добара – ПОСТЕЉИНА И ДУШЕЦИ, ПО ПАРТИЈАМА, ред. бр. ЈНМВД – 1.6/2018 дел. бр. 1243 од 20.03.2018.године –  за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки дана 22. 03. 2018. године.

  1. Позив
  2. Конкурсна документација

Одлуке о додели уговора:

  1. Одлука о додели уговора, партија 1 – постељина, бр. 1487;
  2. Одлука о додели уговора, партија 2 – душеци, бр. 1488.

Обавештења о закљученим уговорима:

  1. Обавештење о закљученом уговору за партију 1 – постељина
  2. Обавештење о закљученом уговору за партију 2 – душеци

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here