JНД – Н​амирнице за припремање хране, партија 7 – Млеко и млечни производи​​​

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке добара, ред. бр. ЈНД у отвореном поступку – 1.20/2016, дел. бр. 4832 од 14.11.2016.године, НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ, ПО ПАРТИЈАМА, који је објављен на Порталу јавних набавки 25.11.2016.године

  1. Позив за подношење понуда, бр. 5163 од 25.11.2016. године
  2. Конкурсну документацију за предметну набавку, бр. 5170 од 25.11.2016. године
  3. Ново 21.12.2016.год. – Појашњење конкурсне документације
  4. Ново 21.12.2016.год. – Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  5. Ново 21.12.2016.год. – Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора:

Одлука о додели уговора за ЈНД – Н​амирнице за припремање хране, партија 7 – Млеко и млечни производи, бр. одлуке 5880 од 30.12.2016.год.

Обавештење о закљученом уговору овде.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here