ЈН добара у отвореном поступку, Намирнице за припремање хране

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

за подношење понуда у поступку јавне набавке добара у отвореном поступку, НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ, ПО ПАРТИЈАМА, ЈН број 1.19./2016, дел. број 2681 од 29.06.2016. године, за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки дана 02. 07. 2016. године.

Прилог:

 1. Позив
 2. Конкурсна документација
 3. 21.07.2016.год. – Појашњење конкурсне документације
 4. 27.07.2016.год. – Одговор по захтевима за појашњење конкурсне документације
 5. 27.07.2016.год. – Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 6. 27.07.2016.год. – Измена конкурсне документације
 7. 28.07.2016.год. – Појашњење конкурсне документације
 8. 01.08.2016.год. – Појашњење конкурсне документације

Одлуке о додели уговора:

 1. Одлука о додели уговора – Намирнице – Партија 1. – Јаја
 2. Одлука о додели уговора – Намирнице – Партија 2. – Воће и поврће
  ВАЖНО 19.08.2016.год. – Одлука о измени одлуке о додели уговора за Намирнице – Партија 2. – Воће и поврће бр. 3443
  ВАЖНО 10.11.2016.год.Одлука о додели уговора – Намирнице – Партија 2. – Воће и поврће бр. 4785
 3. Одлука о додели уговора – Намирнице – Партија 3. – Пилеће месо
  ВАЖНО 10.11.2016.год.Одлука о додели уговора – Намирнице – Партија 3. – Пилеће месо бр. 4786
 4. Одлука о додели уговора – Намирнице – Партија 4. – Јунетина
  ВАЖНО 10.11.2016.год.Одлука о додели уговора – Намирнице – Партија 4. – Јунетина бр. 4787
 5. Одлука о додели уговора – Намирнице – Партија 5. – Риба
 6. Одлука о додели уговора – Намирнице – Партија 6. – Смрзнуто воће и поврће
 7. Одлука о додели уговора – Намирнице – Партија 7. – Млеко
 8. Одлука о додели уговора – Намирнице – Партија 8. – Кукурузно брашно
 9. Одлука о додели уговора – Намирнице – Партија 9. – Хлеб
 10. Одлука о додели уговора – Намирнице – Партија 10. -Колонијал

НОВО 22.08.2016.год. – Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, за партије 2,3,4 и 7

Обавештења о закљученим уговорима:

 1. Обавештење о закљученом уговору за Партију 9. – Хлеб
 2. Обавештење о закљученом уговору за Партију 1.– jaja
 3. Обавештење о закљученом уговору за Партију 5.- риба
 4. Обавештење о закљученом уговору за Партију 6.- Смрзнуто воће и поврће
 5. Обавештење о закљученом уговору за Партију 8.- Кукурузно брашно
 6. Обавештење о закљученом уговору за Партију 10.- Колонијал
 7. 02.12.2016.год.- Обавештење о закљученом уговору за Партију 2. – Воће и поврће
 8. 02.12.2016.год.Обавештење о закљученом уговору за Партију 3. – Пилеће месо
 9. 02.12.2016.год.Обавештење о закљученом уговору за Партију 4. – Јунетина

Обавештење о поништењу поступка:

 1. Обавештење о поништењу поступка за Партију 2. – Воће и поврће
 2. Обавештење о поништењу поступка за Партију 3. -Пилеће месо
 3. Обавештење о поништењу поступка за Партију 4. -Јунетина, свињетина и месне прерађевине
 4. Обавештење о поништењу поступка за Партију 7. -Млеко и млечни производи

 

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here