Јавна набавка добара у отвореном поступку – електричне енергије за 2020. годину

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у отвореном поступку за јавну набавку добара – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ред. бр. ЈНД – 1.1/2020, деловодни број 795 од 19.02.2020. године –  за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки.

  1. Позив
  2. Конкурсна документација

Одлуке:

  1. Одлука о додели уговора, број 1485 од 26.03.2020. године

Обавештења:

Обавештење о закљученом уговору

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here