ЈНМВУ Одржавање опреме за домаћинство и угоститељство

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

OБЉАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

за јавну набавку мале вредности услуга,

ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО, ПО ПАРТИЈАМА:

1. – Услуге прегледа, контроле и одржавања електричне опреме,
2. – Услуге прегледа, контроле и одржавања расхладне опреме,
3. – Услуге прегледа, контроле и одржав. кухињских и котловских гасних уређаја и УГИ,
4. Услуге прегледа, контроле и одржавања котловског постројења.

Прилог:

  1. Позив
  2. Конкурсна документација

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here