ЈНМВД – Опрема за домаћинство – кревети за кориснике, по партијама

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке мале вредности добара – ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО – КРЕВЕТИ ЗА КОРИСНИКЕ, ПО ПАРТИЈАМА, ред. бр. ЈНМВУ – 1.7/2019, по одлуци наручиоца бр. 3639  од 23.08.2019. године, и позиву објављеном на Порталу јавних набавки дана  11.09.2019. године

  1. Позив
  2. Конкурсна документација

Одговори на питања поњуђача:

  1. Одговор на питање поњуђача везан за ЈНМВУ – 1.7/2019 – Партија 2 – дел. бр. 4021 од 18.09.2019.год.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here

ten − 9 =