20.06.2016.год., у сарадњи са свештеником Ђорђевић Миланом, организована је посета корисника Геронтолошког центра Јагодина манастиру Покрова Пресвете Богородице, Денковац, који се налази на 20...

Корисници и чланови Клуба Геронтолошког центра Јагодина учествовали су и ове године на Олимпијади трећег доба у шаху, одржане 27.05.2016. у Геронтолошком центру Нови...

26.05.2016. год. у просторијама клуба ГЦ Јагодина одржано је предавање о коришћењу суплемената у превенцији дијабетеса. Предавање је држао доктор Авакумовић Саша који је...

На почетку 2016.године, након спроведених поступака јавних набавки, купили смо ново, модерно санитетско возило за превоз корисника, и обновили већи део опреме за кухињу...

Меморандум о финансијско - техничкој подршци обезбеђује помоћ компаније "Helenic Sugar" у финансијском смислу за ефикасније и лакше функционисање Геронтолошког центра као и живота...

Основне информације