Геронтолошки центар Јагодина - постељина

Одлука о додели уговора за ЈНМВД, Постељине и душека, партија 1. Постељина

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВД, Постељине и душека, партија 1. Постељина бр. 2556 од 17.06.2016.године. Одлуку можете преузети овде

Обавештење о закључењу уговора за ЈНМВД, Постељина и душеци, партија 2. Душеци

Обавештење о закључењу уговора за Јавну набавку мале вредности добара, Постељина и душеци, партија 2. Душеци. Обавештење можете преузети овде

Обавештење о закључењу уговора за ЈНМВУ, Одржавање опреме за домаћинство и угоститељство

1.Обавештење о закључењу уговора у поступку ЈНМВУ Одржавање опреме за домаћинство и угоститељство, партија 1., Услуге прегледа, контроле и одржавања електричне опреме. Обавештење можете преузети...
Геронтолошки центар Јагодина - постељина

Позив за подношење понуда за јнмвд Постељине и душека, партија 1. Постељина

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140 ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА за подношење понуда у поступку јавне...

Oдлуке о додели уговора за ЈНМВУ Одржавање опреме за домаћинство и угоститељство

1.Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВУ Одржавање опреме за домаћинство и угоститељство, партија 1., Услуге прегледа, контроле и одржавања електричне опреме, бр. 2211...

Најпопуларније вести

Основне информације