ЈНД у отвореном поступку – Намирнице за припремање хране, по партијама – 2020.год.

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке добара у отвореном поступку – НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ, ПО ПАРТИЈАМА, ред. бр. ЈНД – 1.5/2020, дел. бр. 2309 од 25.05.2020.године –  за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки дана 02. 06. 2020. године.

  1. Позив, бр. 2417 од 02.06.2020. године
  2. Конкурсна документација, бр. 2418 од 02.06.2020. године.
  3. Појашњење конкурсне документације, бр. 2784 – од 26.06.2020. године

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 + five =